Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Đăng Kiểm
 • Đường bộ
 • Đường thủy nội địa
 • Hàng Hải
 • Thẩm Định
 • TÌM THẤY 118 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  10
  Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2021
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2021
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 33
  Thủ tục mức độ 2 754
  Thủ tục mức độ 3 1537
  Thủ tục mức độ 4 168
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập